Kyjevské námestie /Banská Bystrica, Fončorda/

Kyjevské námestie – plocha medzi poštou a bývalou poliklinikou je v dezolátnom stave už min. 6 rokov. Nie je funkčná ani len kanalizácia a teda v prípade dažďa sa na danej ploche vytvorí veľká mláka. Plocha patrí mestu. Bol sľúbený termín opravy – júl 2015 a ?????????????????????????????? 11.04.2016, foto & text: Ing. Danica Halamová

Slnečná ulica /Banská Bystrica, Fončorda/

Na tejto ulici síce pre rokmi prebehla dosť veľká oprava chodníkov, ale je dosť miest, kde je stav kritický: začiatok chodníka od Internátnej ulice úsek Slnečná 4 – 6 dolná časť spojovacieho chodníka a schodisko smerom k zastávke MHD Slnečná 42 – 38 a státie na chodníku… chodník od Slnečnej 38, okolo ZŠ Spojová až…

Naša Bystrica

Prvý článok v médiách o našej snahe… http://nasabystrica.sme.sk/c/20133190/cez-novu-stranku-mozete-upozornit-na-zly-stav-chodnikov-na-foncorde.html