Komisia Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice pre dopravu,… 21.6.2016

21. júna som sa zúčastnil rokovania Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Prezentoval som problematiku chodníkov v meste a hlavne na sídlisku Fončorda. Zápisnicu z rokovania si môžete pozrieť tu: Zápis Komisie z 21.6.2016 (PDF) Pán poslanec Milan Smädo na tomto rokovaní okrem iného na…