Radničné noviny mesta Banská Bystrica – november 2016

RADNIČNÉ NOVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA č. 11 – november 2016 sa už od prvej strany zaoberajú aj našou problematikou: Dokončujeme opravy ciest a chodníkov a pripravujeme sa na zimu (titulná strana) S obnovou chodníkov a ciest sme ešte neskončili (strana 5) Tu sú spomínané Radničné noviny BB 2016/11 Názor, či to stačí a aká je…