Radničné noviny mesta Banská Bystrica – november 2016

RADNIČNÉ NOVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA č. 11 – november 2016 sa už od prvej strany zaoberajú aj našou problematikou: Dokončujeme opravy ciest a chodníkov a pripravujeme sa na zimu (titulná strana) S obnovou chodníkov a ciest sme ešte neskončili (strana 5) Tu sú spomínané Radničné noviny BB 2016/11 Názor, či to stačí a aká je…

Okružná ulica /Banská Bystrica, Fončorda/

Okružná ulica je takmer celá dookola zúfalá… … na štvrtej fotografii vyššie je vidieť nebeypečný nástup do vozidiel MHD na zastávke Okružná ulica smer centrum… … ďalej situácia okolo strediska Mladosť: … a takto by to mohlo vyzerať, keby bola vôľa… situácia pri novom polyfunkčnom objekte… … a ďalej smerom k polícii pokračuje chodník takto,…

Švermova ulica /Banská Bystrica, Fončorda/

Vstupná brána z centra mesta cez Štiavničky na sídlisko Fončorda – miesta, ktoré sú už dlhé desaťročia zanedbávané mestom Banská Bystrica: V minulých rokoch sa podarilo opraviť kúsok chodníka od odbočky na štadión k Úsvitu, ale pri tej odbočke na Štiavničky to vyzerá žiaľ takto, čo kazí potom ten lepší dojem z opravenej časti… 19.4.2016,…