Jilemnického ulica /Banská Bystrica, Fončorda/

Jilemnického ulica, obidve strany chodníku od Okresného úradu až po Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM…

Dnes aj kúsok vo forme videa :)…

… a fotografie:

WP_20160401_001 WP_20160401_002 WP_20160401_003 WP_20160401_004 WP_20160401_005 WP_20160401_006 WP_20160401_007 WP_20160401_008 WP_20160401_009 WP_20160401_010 WP_20160401_011 WP_20160401_012 WP_20160401_013 WP_20160401_014 WP_20160401_015 WP_20160401_016 WP_20160401_017 WP_20160401_018 WP_20160401_019 WP_20160401_020 WP_20160401_021 WP_20160401_022 WP_20160401_023 WP_20160401_024 WP_20160401_025 WP_20160401_026 WP_20160401_027 WP_20160401_029 WP_20160401_030 WP_20160401_031 WP_20160401_032 WP_20160401_033 WP_20160401_034 WP_20160401_035 WP_20160401_036 WP_20160401_037 WP_20160401_038 WP_20160401_039 WP_20160401_040 WP_20160401_041 WP_20160401_042 WP_20160401_043 WP_20160401_044 WP_20160401_045 WP_20160401_046

1.4.2016, foto & video: Ing. Milan Šoka

Chodník – Jilemnického ulica od informačnej tabuli mesta smerom k starému Tescu.

Chodník_Jilemnického

11.04.2016, foto & text: Ing. Danica Halamová