Mapovanie sledovaných úsekov chodníkov po letnej sezóne 2016

Tohtoročné leto je nenávratne za nami a s ním aj hlavná sezóna na opravy komunikácií. Preto som prešiel väčšinu chodníkov, ktoré sledujeme a zistil som nasledovné: Stav sa až na jednu výnimku zhoršil. Tou výnimkou je oprava malého kúsku okolo kanála na Švermovej 39, ako môžete vidieť na fotografii. Okrem tejto opravy je všetko tak…

Komisia Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice pre dopravu,… 21.6.2016

21. júna som sa zúčastnil rokovania Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Prezentoval som problematiku chodníkov v meste a hlavne na sídlisku Fončorda. Zápisnicu z rokovania si môžete pozrieť tu: Zápis Komisie z 21.6.2016 (PDF) Pán poslanec Milan Smädo na tomto rokovaní okrem iného na…

Odkaz pre starostu

Využili sme portál Odkaz pre starostu… https://www.odkazprestarostu.sk/banska-bystrica/podnety/27844/chodniky-na-foncorde  

Občianska rada Fončorda

Článok na stránke Občianskej rady Fončorda, s ktorou spolupracujeme… Aj chodník je dôležitý.