Radničné noviny mesta Banská Bystrica – november 2016

RADNIČNÉ NOVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA č. 11 – november 2016 sa už od prvej strany zaoberajú aj našou problematikou:

Dokončujeme opravy ciest a chodníkov a pripravujeme sa na zimu (titulná strana)

S obnovou chodníkov a ciest sme ešte neskončili (strana 5)

Tu sú spomínané Radničné noviny BB 2016/11

Názor, či to stačí a aká je kvalita prác si urobí každý sám…