Okružná ulica /Banská Bystrica, Fončorda/

Okružná ulica je takmer celá dookola zúfalá… … na štvrtej fotografii vyššie je vidieť nebeypečný nástup do vozidiel MHD na zastávke Okružná ulica smer centrum… … ďalej situácia okolo strediska Mladosť: … a takto by to mohlo vyzerať, keby bola vôľa… situácia pri novom polyfunkčnom objekte… … a ďalej smerom k polícii pokračuje chodník takto,…

Švermova ulica /Banská Bystrica, Fončorda/

Vstupná brána z centra mesta cez Štiavničky na sídlisko Fončorda – miesta, ktoré sú už dlhé desaťročia zanedbávané mestom Banská Bystrica: V minulých rokoch sa podarilo opraviť kúsok chodníka od odbočky na štadión k Úsvitu, ale pri tej odbočke na Štiavničky to vyzerá žiaľ takto, čo kazí potom ten lepší dojem z opravenej časti… 19.4.2016,…

Kyjevské námestie /Banská Bystrica, Fončorda/

Kyjevské námestie – plocha medzi poštou a bývalou poliklinikou je v dezolátnom stave už min. 6 rokov. Nie je funkčná ani len kanalizácia a teda v prípade dažďa sa na danej ploche vytvorí veľká mláka. Plocha patrí mestu. Bol sľúbený termín opravy – júl 2015 a ?????????????????????????????? 11.04.2016, foto & text: Ing. Danica Halamová